Åkers Kanal är resterna från Långhundraleden, som var den färdväg som vikingarna hade när de skulle fara från Östersjön till Uppsala. Stora delar av Åkers Kanal har iordningställda strövområden. Vid Åkers Kanal ligger Ekbacken där det sker olika typer av samlingar, särskilt under sommarhalvåret.