Vid olika tillfällen har man rensat Åkers kanal och då hittar man det mesta.