Åkersberga ligger bra till i Stockholms skärgård och har ett rikt naturliv. Här kan man hitta liljekonvaljer och mycket annat – både vanliga och ovanliga blommor.