Sätterfjärden ligger mellan Österskär och Margretelund. Här finns det båtar. Sätterfjärdsparken ligger precis i början på Sätterfjärden och var i början en vattenpark för dagvattenhantering. Kommunen snyggade till området 2009.