Tunaborgen är ruinerna efter en borg som troligen uppförts nån gång på 1200-talet av ärkebiskopen i Uppsala.

Borgen återupptäcktes omkring 1920, inte långt från Tunafjärden.