Vid Åkers kanal byggs just nu ny bebyggelse. Från Österskärsvägens början och mot Österskär byggs ett helt nytt bostadsområde.