Österåkers kyrka är i dess äldsta delar troligen från 1200-talet. Här finns en dopfunt som skänktes till kyrkan 1672 av Gabriel Oxenstierna. Predikstolen tillverkades 1791 efter ritningar av Thure Wennberg. Kyrkan används av Svenska kyrkan i Österåker. https://www.svenskakyrkan.se/osteraker