I olika områden i Åkersberga finns ekbestånd. Växtligheten och floran är rik.