Den första frosten

Kolgärdet

Ekbacken

Södersjön

Rensning av kanalen